در حال بارگذاری...

جامع ترین نرم افزار تلفن همراه حوزه تناسب اندام و بدنسازی کشور

آموزش ویدیویی بیش از 200 حرکت بدنسازی و تناسب اندام به زبان فارسی

تمرین در باشگاه ورزشی، حرکات هوازی، رسانه فیتب، مشاوره پزشکی، مشاوره تغذیه

ارائه برنامه تمرینی، تغذیه و مکمل به صورت انحصاری با توجه به فیزیولوژی ورزشکار

تقویم جامع ورزشکار با امکان درج فعالیت های روزانه

features

ارائه گزارشات آماری کاربر بر اساس فعالیت های روزانه

بانک جامع کالری و امکان ثبت کالری های دریافتی روزانه

تقویم جامع ورزشکار با امکان درج فعالیت های روزانه شامل:

  • تمرینات ورزشی
  • تغذیه
  • سایز بدن
  • تصاویر روزانه
  • یادداشت
  • ارائه گزارشات آماری کاربر بر اساس میزان قدم و مسافت طی شده، کالری دریافت شده و تغییرات وزن
fitab fitab

ارائه برنامه تمرینی، تغذیه و مکمل به صورت انحصاری با توجه به فیزیولوژی ورزشکار در سطوح مختلف توسط مجرب ترین مربیان کشور و ارتباط مستمر با مربی در طی دوره

مربیان FITAB

fitab fitab