پادکست فیتب - شماره 3

سوال كاربران: آیا انجام تمرینات هوازی برای افرادی که دارای چربی در قسمت بالاتنه و پاهای لاغری هستند، توصیه می شود یا باعث کاهش بیشتر حجم پاها خواهد شد؟
پاسخ این سوال را از زبان استاد علی تبریزی و از طریق پادکست فیتب در دو بخش میتوانید بشنوید