پادکست فیتب - شماره 4

سوال كاربران: من از میوه و سبزیجات استفاده نمی کنم، آیا می توانم قرص های مولتی ویتامین را جایگزین کنم؟
پاسخ این سوال را از زبان استاد علی تبریزی و از طریق پادکست فیتب می توانید بشنوید.