پادکست فیتب - شماره 6

سوال كاربران : چه راهکاری را برای رفع افتادگی و شل شدگی پوست اطراف شکم که پس از کاهش وزن شدید رخ می‌دهد، پیشنهاد می‌کنید؟
پاسخ این سوال را از زبان استاد علی تبریزی و از طریق پادکست فیتب می توانید بشنوید.