پادکست فیتب - شماره 7

سوال كاربران : من فردی لاغر و دارای چربی اضافی در ناحیه شکم هستم.راهکاری وجود دارد که در کنار افزایش وزن، چربی سوزی شکم هم داشته باشم؟!
پاسخ این سوال را از زبان استاد علی تبریزی و از طریق پادکست فیتب می توانید بشنوید.