پادکست فیتب - شماره 9

در صورت آسیب زانو و محدودیت در انجام حرکت اسکوات چه حرکاتی را می‌توان جایگزین کرد که حجم و سایز پا از بین نرود؟
پاسخ این سوال را از زبان استاد علی تبریزی و از طریق پادکست فیتب می توانید بشنوید.