چرا ایروبیک کار کنیم؟

1) در حین ورزش ایروبیک، بین 300 تا 400 کالری در ساعت خواهیم سوزاند.

2) ایروبیک به دلیل تحرک بالا همراه با حرکات موزون، سوخت و ساز بدن را افزایش داده و با چربی سوزی، کاهش وزن را به دنبال خواهد داشت.

3) ایروبیک یکی از شادی‌بخش‌ترین و پرانرژی‌ترین ورزش‌های هوازی است که این موضوع به کاهش افسردگی در ورزشکاران این رشته کمک های زیادی کرده است.

4) ایروبیک نیز همچون اغلب ورزش‌های هوازی، اگر صحیح و پیوسته دنبال شود، روی کارکرد قلب و عروق و دستگاه تنفسی ورزشکار، تاثیرات مثبت زیادی خواهد گذاشت.

 

دقت کنیم که هرچه تعداد حرکات و سرعت انجام آن‌ها در ورزش ایروبیک بیشتر باشد، چربی‌سوزی بیشتری نیز به دنبال خواهد داشت.