6 راه کارامد برای کمک به کات کردن عضلات

1) مصرف سدیم را کاهش دهیم. (نمک حاوی مقدار زیادی نمک است!)
2) تمرینات سوپرست یا تری ست را جدی گرفته و پیگیرانه آن را دنبال کنیم.
3) پروتئین مصرفی مان را افزایش دهیم
4) به اندازه کافی بخوابیم
5) مصرف الکل را کنار بگذاریم
6) تمرینات هوازی را با تمرینات وزنه تلفیق کرده تا بهترین نتیجه را بگیریم.