8 غذای سالم و متنوع با تخم مرغ

1) تخم مرغ نیمرو
2) تخم مرغ آب پز
3) تخم مرغ ابری (تخم مرغ فری)
4) املت
5) رولت تخم مرغ
6) سالاد تخم مرغ
7) پوره تخم مرغ
8) فریتاتا (پیتزا تخم مرغی)