تناسب اندام فقط با ورزش!

اگر فکر می کنید که تناسب اندام تنها با انجام تمرینات ورزشی صورت می گیرد اشتباه می کنید!

به دلیل این که تناسب اندام حاصل تمرین - تغذیه  و استراحت مطلوب است .و تغذیه نقش بسیار مهمی را دارد. در واقع انجام تمرینات ورزشی مستلزم صرف انرژی می باشد پس باید ذخایر انرژی ما مطلوب باشد و این ذخایر انرژی بازسازی نخواهد شد مگر با داشتن تغذیه مناسب و استاندارد. علاوه بر تغذیه عوامل دیگری چون زمان بندی تغذیه، کی و چگونه چه چیزی را مصرف کنیم، قبل و یا بعد از تمرین، نکاتی می باشد که بسیار اهمیت دارد.
و اگر به این نکات توجه نشود به مرور زمان کیفیت تمرینات ورزشی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین می توان گفت که با تغذیه مطلوب می توانیم نتایج بهتری از تمرینات خود را داشته باشیم،  و با یک تغذیه نا کافی نمی توان به اندام ایده ال خود رسید.