تمرینات با وزنه برای بانوان

دقدقه ای میان خانم ها وجود دارد که آیا تمرینات با وزنه باعث می شود بدن خانم ها همانند آقایان حجم عضلانی داشته باشد؟
در صورتی که این طور نیست. از نگاه فیزیلوژی به این علت که ساختار فیزیولوژیکی خانم ها و آقایان متفاوت است هم در مقدار آن و هم در پاسخ به تمرینات مقاومتی در رشد عضلات اصطلاحا هایپرتروفی عواملی درگیر هستند از جمله عوامل هورمونی، یعنی هورمون های ویژه ای در سطح مطلوبی باید در بدن حضور داشته باشد که در تمرینات رشد عضلات صورت گیرد. در عین حال که خانم ها در تمرینات مقاومتی رشد عضلانی را مانند آقایان تجربه نمی کنند ولی از دیگر مزایای این تمرینات می توانند به خوبی استفاده کنند. افزایش قدرت در خانم ها به نسبت همانند افزایش قدرت در آقایان است و هم چنین شکل گیری و سخت شدن و تنش عضلانی خانم ها با تمرینات مقاومتی می تواند بهبود یابد. پس توصیه می شود خانم هایی که فعالیت ورزشی انجام می دهند، از تمرینات مقاومتی زیر نظر کارشناسان و مربیان حتما استفاده کنند. هم چنین برای آن دسته از خانم هایی که علاقه دارند همانند آقایان رشد عضلانی داشته باشند راهکار هایی وجود دارد که با مشاوره با کارشناسان با تجربه می توانند به هدف خود برسند.