مصرف مکمل های ورزشی

آیا نیاز به مصرف مکمل هست؟
در واقع در شرایط طبیعی نیاز به مصرف مکمل های ورزشی نیست.منظور از شرایط طبیعی این است که فرد هدف خاصی از تمرینات را دنبال نمی کند، و البته تغذیه مناسبی هم داشته باشد، نیاز به مصرف مکمل ندارد.
اما در شرایط خاصی مانند کمبود شدید ویتامین ها و مواد مدنی و یا نداشتن تغذیه مناسب می توان از مکمل هایی استفاده کنند که کمک کنند برنامه تمرینی را به درستی انجام دهند. و افرادی که در یک بازه زمانی کوتاه حجم زیادی تمرین دارند.

قبل از مصرف مکمل 2 نکته را باید توجه داشت:
1- حتما با افراد مجرب و کارشناسان در رابطه با نیاز مکمل برای بدن خود پرس و جو کنید.
2- در صورت نیاز به مصرف مکمل، از منابع و مراکز مورد تایید تهیه کنید و با دستور مشاور کارشناس مصرف کنید.