درد عضلانی پس از تمرین

آیا درد عضلانی بعد از تمرین طبیعی است یا خیر ؟دلیل آن چیست ؟
در نگاه علمی به آن کوفتگی عضلانی تاخیری  گفته می شود. 24 تا 48 ساعت بعد از تمرین اوج این درد گرفتگی می باشد و معمولا بعد از 5 تا 7 روز این درد از بدن دفع می شود.

دلایل گرفتگی عضلات:
1- شروع تمرین جدید .
2- فشار بالای تمرین.
3- انقباض های درون گرا: هنگامی که طول عضله در حال زیاد شدن است نیرو تولید می شود.به عنوان مثال انجام حرکت بارفیکس.

پیشگیری از کوفتگی عضلات :
1- با گذشت زمان و سازگار شدن بدن با تمرین این پدیده از بین می رود.
2- گرم کردن مناسب در ابتدا تمرین
3- سرد کردن مناسب بعد از انجام تمرینات.