لزوم گرم کردن و سرد کردن

بسیاری از افراد هنگام شروع تمرینات ورزشی از انجام مراحل گرم کردن بدن غفلت می کنند، در صورتی که باید گفت هم گرم کردن و هم سرد کردن بدن بسیار اهمیت دارد. گرم کردنِ مناسب، بدن شما را هم از نظر فیزیلوژیکی و هم از نظر روانی آماده می کند تا در نتیجه تمرین با کیفیت تری را انجام دهید. در واقع با گرم کردن بدن دمای درونی عضلات بالا رفته و آنها را برای انجام تنش و انقباض های قوی آماده می کنیم.

حال از کجا تشخیص دهیم که بدن گرم شده است؟
شروع تعویق و عرق ریزی نشان می دهد که دمای مرکزی بدن افزایش پیدا کرده و گرم شده است. توجه داشته باشید که زمان زیادی را برای گرم کردن بدن صرف نکنید چرا که باعث خستگی شده و روی عملکرد شما حین انجام تمرینات تاثیر می گذارد. سرد کردن بدن هم بسیار حائز اهمیت است چرا که اجازه می دهد بدن حین انجام حرکات، موارد متابولیسمی که ایجاد شده را از عضلات خارج و دفع کند و کوفتگی عضلانی بعد از تمرین را به تاخیر بیندازد. هم چنین از ایجاد آسیب هایی که ممکن است بعد از تمرین پیش آید جلوگیری می کند. سرد کردن می تواند زمان مناسبی برای انجام تمرینات انعطاف پذیری باشد و به بهبود آمادگی جسمانی بدن کمک کند.