تغذیه حین تمرین ورزشی

در حین تمرینات ورزشی چه مواد غذایی را می توان مصرف کرد؟
استاندارد کلی وجود دارد که در حین تمرین نباید ورزشکاران فشار زیادی را به سیستم گوارشی وارد کنند، و از طرفی دیگر از تغذیه حین تمرین نباید هراس داشت چرا که باعث داشتن تمرین مطلوب تری خواهد شد.

غذای استانداردی که به همه ی ورزشکاران می توان توصیه کرد، استفاده از یک نوشابه همگن و مفید ورزشی است که غذای سلول های مغذی ورزشکار را تامین و باعث تمرکز بیشتر، عدم خستگی حین تمرین و نشاط بیشتر ورزشکار می شود.
- ترکیب این نوشابه شامل چه موادی است؟
1- قاشق غذا خوری شکر (می توان عسل را جایگزین شکر کرد)
2- یک لیتر آب
3- یک سر قاشق چای خوری نمک
4- 1 عدد لیمو ترش و یا نصف پرتقال