تاثیر فست فودها

فست فود ها چه ضرراتی دارند؟
فست فودها مقدار کالری بسیار زیادی را به فرد می رسانند طوری که این کالری باعث انباشته شدن چربی در بدن می شود. به ازای هر یک کیلوگرم افزایش وزن فرد حدود هفت کیلومتر در بدن آن فرد، عروق یا رگ ها تشکیل می شوند. بیماری هایی مانند فشار خون و بسیاری از بیماری های قلبی عروقی ممکن است در حین افزایش فشار که ناشی از اضافه وزن است به وجود آید. فست فودها نقش بسیار بسزایی در به وجود آمدن بیماری های قلبی و عروقی چه به دنبال چاقی و چه به دنبال کم تحرکی دارند. با استفاده از فست فودها ممکن است بسیاری از بیماری ها که نا علاج هستند در بدن به وجود آیند. مانند انواع سرطان ها.