ورزش برای سنین مختلف

اگر می خواهید که ورزش سالمی داشته باشید، حتما باید به سن توجه کرد. هر چه سن فرد بالا تر باشد شدت فعالیت های ورزشی آن قطعا کمتر است.
مربیان ورزشی آموزش های لازم را برای تناسب ورزش با سن فرد را دیدند که بر اساس ضربان قلب ورزشکار حد مجازی را برایشان پیش بینی می کنند و اگر ورزشکار حین تمرین، ضربان قلبش بیشتر از آن حدی که برایش در نظر گرفته شده است عمل کند باعث مرگ ناگهانی و سکته خواهد شد.

آیا ورزش ممنوعیت هم دارد؟
یک ممنوعیت ورزشی که وجود دارد، تب می باشد. کسی که دچار تب می باشد به هیچ عنوان نباید فعالیت ورزشی انجام دهد.

برای داشتن ورزش سالم 5 مرحله وجود دارد که باید رعایت کرد.
1- انواع نرمش ها که بدن را آماده می کند برای ورزش کردن.
2- کشش ها، که به بدن انعطاف لازم را می دهد.
3- ورزش اصلی که می تواند شامل والیبال، بسکتبال، ورزش های رزمی و ... باشد.
4- سرد کردن بدن .
5- مجدد انجام حرکت کششی.